Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Vår sponsring ska bidra till ett hållbart samhälle

HSB Norr har ett brett sponsringsåtagande i verksamhetsområdet från Kiruna i norr till Umeå i söder. Vi sponsrar verksamheter som präglas av hög etik, hållbarhet, som överensstämmer med våra kärnvärderingar*, är jämställd och gynnar våra medlemmar.

Vi vill bidra till att göra samhället vi lever i lite bättre. I första hand sponsrar vi idrott och hälsa samt kulturell verksamhet, när vi har möjlighet bidrar vi till samhället i någon form av välgörande ändamål. Eftersom vi som kooperation hanterar våra medlemmars pengar stämmer vi alltid av verksamheten halvårsvis för att försäkra oss om att vi bara delar ut sponsringsbidrag när verksamheten går med vinst

 

HSB Norr är en FairPayer

HSB Norr har certifierats som en FairPayer, en certifiering som säkerställer att företagets sponsring fördelas jämställt. Detta är ett ställningstagande för att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och resurser i sitt idrottsutövande. Att kvinnor, män, tjejer och killar idag idrottar under helt olika ekonomiska förutsättningar måste tas på allvar, även av näringslivet.

– HSB Norr har under lång tid arbetat för att vår sponsring ska bidra till att samhället vi lever i ska bli bättre. Därför kändes det som ett naturligt kliv att inleda samarbetet med FairPay våren 2019 och fokusera ytterligare på det strategiska arbetet i att fördela sponsringspengarna mer jämställt, säger Nea Goldkuhl, Hållbarhetsansvarig HSB Norr.

Stiftelsen FairPay arbetar för ökad jämställdhet inom idrott med fokus på ekonomi och sponsring. Idag får idrottande män i Sverige cirka 80 % mer än kvinnor i totala sponsorpengar, detta trots att kvinnor utgör nästan hälften av idrottsutövarna.

Som FairPay-certifierad tydliggör ett företag att man vill arbeta aktivt för att förändra ojämställdheten inom idrotten med sponsringen som verktyg.

– Vi är väldigt glada över att ytterligare ett företag väljer att ta ställning för jämställd sponsring. Det visar på ett företag som tar ansvar och på ett aktivt och konkret sätt vill bidra till ett mer jämställt och hållbart samhälle, säger Isabelle Widmark, ordförande FairPay.

 

*Våra kärnvärderingar ETHOS står för engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan.

 

HSB Norr är en FairPayer

HSB Norr är certifierad för jämställd sponsring av stiftelsen FairPay. Under 2019 lyckades HSB uppnå 50/50 fördelning av sponsringspengarna, vilket innebär att vi uppnår FairPays högsta nivå för certifieringen.

För mer information om FairPay, klicka här.

Sponsringsstöd

Klicka här för att ansöka om sponringsstöd från HSB Norr. Vi tar beslut om sponsring två gånger per år och gör då en samlad bedömning av de inkomna ansökningarna.