Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vår sponsring ska bidra till ett hållbart samhälle

HSB Norr har ett brett sponsringsåtagande i verksamhetsområdet från Kiruna i norr till Umeå i söder. Vi sponsrar verksamheter som präglas av hög etik, hållbarhet, som överensstämmer med våra kärnvärderingar*, är jämställd och gynnar våra medlemmar.

Vi vill bidra till att göra samhället vi lever i lite bättre. I första hand sponsrar vi idrott och hälsa samt kulturell verksamhet, när vi har möjlighet bidrar vi till samhället i någon form av välgörande ändamål. Eftersom vi som kooperation hanterar våra medlemmars pengar stämmer vi alltid av verksamheten halvårsvis för att försäkra oss om att vi bara delar ut sponsringsbidrag när verksamheten går med vinst

 

HSB Norr är en FairPayer

HSB Norr har certifierats som en FairPayer, en certifiering som säkerställer att företagets sponsring fördelas jämställt. Detta är ett ställningstagande för att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och resurser i sitt idrottsutövande. Att kvinnor, män, tjejer och killar idag idrottar under helt olika ekonomiska förutsättningar måste tas på allvar, även av näringslivet.

– HSB Norr har under lång tid arbetat för att vår sponsring ska bidra till att samhället vi lever i ska bli bättre. Därför kändes det som ett naturligt kliv att inleda samarbetet med FairPay våren 2019 och fokusera ytterligare på det strategiska arbetet i att fördela sponsringspengarna mer jämställt, säger Nea Goldkuhl, Hållbarhetsansvarig HSB Norr.

Stiftelsen FairPay arbetar för ökad jämställdhet inom idrott med fokus på ekonomi och sponsring. Idag får idrottande män i Sverige cirka 80 % mer än kvinnor i totala sponsorpengar, detta trots att kvinnor utgör nästan hälften av idrottsutövarna.

Som FairPay-certifierad tydliggör ett företag att man vill arbeta aktivt för att förändra ojämställdheten inom idrotten med sponsringen som verktyg.

– Vi är väldigt glada över att ytterligare ett företag väljer att ta ställning för jämställd sponsring. Det visar på ett företag som tar ansvar och på ett aktivt och konkret sätt vill bidra till ett mer jämställt och hållbart samhälle, säger Isabelle Widmark, ordförande FairPay.

 

*Våra kärnvärderingar ETHOS står för engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan.

 

HSB Norr är en FairPayer

HSB Norr är certifierad för jämställd sponsring av stiftelsen FairPay. Under 2019 lyckades HSB uppnå 50/50 fördelning av sponsringspengarna, vilket innebär att vi uppnår FairPays högsta nivå för certifieringen.

För mer information om FairPay, klicka här.

Sponsringsstöd

Klicka här för att ansöka om sponringsstöd från HSB Norr. Vi tar beslut om sponsring två gånger per år och gör då en samlad bedömning av de inkomna ansökningarna.