Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Norr bidrar till hållbar samhällsutveckling

HSB har ända sedan starten varit med och tagit ansvar för samhällets utveckling. Det ingår i vårt uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet.

Bra bostäder till rimliga kostnader har sedan starten varit vår målsättning. Därutöver erbjuda trygghet i boendet genom professionell förvaltning och rådgivning. Vidare kan vi bidra med arbetstillfällen, stadsutveckling, mångfald och integration för att nämna några andra exempel.

Samhället är en av de stora intressenterna när intressentdialogen genomförs och kan företrädas av till exempel myndigheter, branschsamarbeten, närboende till byggprojekt samt skolor och utbildningsinstitut.

Att vi ställer krav på leverantörer och samarbetspartners är också avgörande för samhällets utveckling här i Sverige och i andra delar av världen. Att sponsra lokala initiativ är viktigt för en god utveckling av samhällen där vi verkar samtidigt som vi även ger stöd till nationella organisationer.

Så skapar vi ett hållbart boende

Vi driver frågor som är viktiga för våra medlemmar

En del i arbetet med hållbar samhällsutveckling är att påverka villkoren för boendet genom att ge vår syn på olika politiska förslag och driva frågor som är viktiga för våra medlemmar, bostads-marknaden och den hållbara staden. Här kan du läsa om de viktigaste frågorna som vi driver.