Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Den hållbara idén – HSB Norrs hållbarhetspris

Vi uppmuntrar goda idéer och älskar att fungera som en plattform för att genomföra dem. Därför är vi på HSB Norr både stolta och glada, att berätta att vi instiftat ett hållbarhetspris till bostadsrättsföreningar i Norr- och Västerbotten: Den hållbara idén.

Varför ett pris?

HSB startades utifrån en nyskapande idé för bättre boende. Det är samma idé som fortfarande driver oss framåt, och vårt mål är att vara hållbara i allt vi gör. För oss hand­lar det om att ständigt förbättra vår egen organisation genom att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar, och samtidigt inspirera bostadsrättsföreningar att göra detsamma.


Den hållbara idén

För oss är inget arbete och ingen idé för stor eller för liten. Vi vill att fler börjar tänka, agera och utforska. Hållbarhetspriset - Den hållbara idén delas ut till bostadsrättsföreningar med idéer, eller pågående eller avslutade insatser som på ett eller flera sätt syftar till att göra det goda boendet mer hållbart. Vi bedömer bidragen utifrån hur väl de uppfyller följande kriterier:

Idén/insatsen:

  • möter upp något eller flera av de 17 målen i Agenda 2030
  • skapar hållbar samhällsnytta på lång sikt
  • är applicerbart på fler brf:er
  • inspirerar till hållbara val med koppling till det egna boendet
  • bryter konventionella tankemönster och är kreativt utformat.


Vem kan delta?

Alla HSB brf:er inom HSB Norr kan delta i tävlingen, och en brf kan skicka in flera nomineringsbidrag. 


Vad är priset?

Priset delas ut till en brf och prissumman uppgår till 25 000 kronor. Är det vinnande bidraget en idé bistår HSB Norr med stöd för genomförandet av idén motsvarande prissumman på 25 000 kronor. Brf:en skriver i sådant fall på en avsiktsförklaring för genomförandet av idén. Priset delas ut på HSB Norrs föreningsstämma.

Juryn består av representanter från HSB.


Hur nominerar jag min bostadsrättsförening?

Nominering till Den hållbara idén 2024 är stängd. Vinnaren presenteras vid HSB Norrs föreningsstämma den 18 maj.


Har du frågor om tävlingen?

Kontakta Nea.Goldkuhl@hsb.se, Hållbarhetsansvarig & marknadskoordinator på HSB Norr.

Ta del av de allmänna tävlingsvillkoren här.

Vår hållbarhetsresa

HSB Norrs mål är inte att arbeta med hållbarhet. Vårt mål är att vara hållbara i allt vi gör. För oss handlar det om att ständigt förbättra vår egen organisation genom att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar, och samtidigt inspirera våra intressenter att göra detsamma. Klicka dig vidare och läsa mer om delar av vår hållbarhetsresa här!