Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB Norr - Vår hållbarhetsresa

HSB Norrs mål är inte att arbeta med hållbarhet. Vårt mål är att vara hållbara i allt vi gör. För oss handlar det om att ständigt förbättra vår egen organisation genom att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar, och samtidigt inspirera våra intressenter att göra detsamma. På den här sidan kan du klicka dig vidare och läsa mer om delar av vår hållbarhetsresa!

Hållbarhet är grunden i vårt uppdrag och vision

I nära 100 år har HSB legat i framkant vad gäller innovation och utveckling för att ge fler människor tillgång till bra bostäder. Vi startade HSB utifrån en nyskapande idé för bättre boende och inflytande över den egna bostadssituationen. Det är samma idé som fortfarande driver oss framåt, vi kallar det för det goda boendet.

Bekämpa ogräset giftfritt - så gör vi på HSB Norr

Direkt värmen smyger sig på kommer ogräset som ett brev på posten. Maskrosor kan som bekant till och med växa genom asfalt. Att bli av med ogräs kräver ofta ett ihärdigt arbete och att använda sig av kemiska bekämpningsmedel kan kännas lockande men det påverkar både den omgivande miljön och kan innebära risker för hälsan. Läs hur HSB Norr bekämpar ogräset giftfritt.

HSB Norr stödjer Haparanda FF's integrationsarbete

Som ett led i att bidra till social hållbarhet inom idrotten har HSB Norr valt att stödja Haparanda FF i deras integrationsarbete. Haparanda har en stor andel flyktingfamiljer och ensamkommande flyktingbarn och behovet av fritidsaktiviteter är stort. Haparanda FF arbetar med integration som är en viktig del för social hållbarhet och det arbetet vill HSB Norr stötta. Läs mer här.

HSB Norr stödjer MAIF Tjejhockey

Som ett led i att bidra till ökad jämställdhet inom idrotten valde HSB Norr att på Internationella kvinnodagen sponsra MAIF Tjejhockey i Gällivare. Laget bildades så sent som förra hösten och intresset för att vara med i laget är väldigt stort bland tjejer 8-18 år. Att stötta en nystartad verksamhet som MAIF Tjejhockey ligger helt i linje med HSB Norrs ambition om att sponsringsmedel ska bidra till att samhället vi lever i ska bli ännu bättre. Läs mer här.

HSB brf Berghem prisas för sin hållbara idé!

Det är första gången priset delas ut och syftet med priset är att uppmuntra bostadsrättsföreningar med idéer eller pågående insatser som på ett eller flera sätt bidrar till mer hållbara bostäder.

Årets vinnare av Den hållbara idén är bostadsrättsföreningen Berghem som tilldelas priset på 25 000 kronor för sitt mod att skapa bostäder för framtiden!

Här kan du läsa mer om 2021 års vinnare av Den hållbara idén.

Samarbeten för hållbarhet

HSB har både ett ansvar och möjlighet att utveckla och driva hållbarhetsfrågor som är gemensamma för bygg- och fastighetsbranschen och detta gör vi bland annat genom att aktivt medverka i och initiera hållbara samarbeten både lokalt och nationellt.

Här kan du läsa om några av våra lokala och nationella samarbeten för det hållbara samhället. 

Gröna Coachen – ska hjälpa att minska klimatavtrycket

I samarbete med Umeå Energi är HSB Norr med pilotprojekt för att utvärdera möjligheten att genom gamification motivera, engagera, förändra eller förstärka beteenden. Målsättningen är att engagera individen i aktiviteter för reducerat klimatavtryck - i relation till sitt boende.

Läs mer om Gröna Coachen här!

Klimatavtalet är en del i vår långsiktiga klimatstrategi

Målsättningen är att vi vid vårt 100-årsjubileum 2023 rejält ska ha minskat vår klimatpåverkan (kgCO2/Atemp).

Sedan basåret 2008 har HSB Norr år 2020 minskat sina Co2 utsläpp med 77 %.

Detta innebär att vi redan nu har uppnått målet för 2023 och tar därmed sikte på vår långsiktiga målsättning om att 2030 vara nära noll klimatpåverkande i utsläpp. Läs mer om våra klimatmål här!

HSB mest hållbara varumärket för fjärde året i rad

Drygt 21 000 svenskar har utsett HSB till det mest hållbara varumärket i kategorin bostäder.

Samverkan skapar hållbarhet

Nyproduktion - I Umeå planerar HSB tillsammans med flera andra aktörer för en ny stadsdel med ambitioner att skapa en internationell förebild i hållbarhet där det ska vara ”lätt att göra rätt”.

HSB Norr bidrar till hållbar samhällsutveckling

HSB har ända sedan starten varit med och tagit ansvar för samhällets utveckling. Det ingår i vårt uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet.

HSB Norrs hållbarhetspris

Vi på HSB Norr är både stolta och glada, att berätta att vi nu instiftar ett hållbarhetspris till bostadsrättsföreningar: Den hållbara idén.

HSB för biologisk mångfald

Vi värna om den biologiska mångfalden och vill hjälpa till att sprida kunskap om hur viktig den är.

Vår sponsring

HSB Norrs sponsring ska bidra till att göra samhället vi lever i lite bättre. Vi är bland annat certifierade som FairPayers.

HSB och We Effect stärker människors rätt till värdiga bostäder och mat under coronakrisen

En halv miljard människor kommer att knuffas ut i fattigdom i coronapandemins spår. 130 miljoner människor riskerar akut hungersnöd. HSB Norr bidrar därför med 50.000 kronor till kampanjen #StarkareTillsammans och stöttar därigenom We Effects arbete för att mildra konsekvenserna för de allra fattigaste under coronakrisen.

Klicka och läs mer om HSB och We Effects arbete.

Viktigt med jämställd sponsring för barn och unga

Att arbeta för en hållbar samhällsutveckling ligger varmt om hjärtat för HSB Norr. Vi tycker det är viktigt att barn och ungdomar får möjlighet att utöva och växa som person genom sina intressen. Att därför satsa på barn och unga är ett sätt att bidra till vår framtid. 

Vi träffar Sandviks IK/Obbola IK damjuniorer 14-17 år, fotboll division 2 i Umeå och de berättar hur sponsringen stöttat deras verksamhet.

Blommor och bin - ett konstverk för biologisk mångfald

Mot söderväggen på kvartershuset till en av HSBs nyaste bostadsrättsföreningar, brf Hällbacken i Luleå, står de två blommorna som inte bara är ett konstverk. Pistillen i blommorna fungerar också som hus till vilda bin.

För att främja biologisk mångfald har HSB Norr en ambition att i framtida nyproduktionsprojekt plantera bivänliga växter och sätta upp bihus.

Projektet Vara Med

I dagens samhälle upplever allt fler en tillvaro utan att någon anhörig eller bekant hälsar på eller tittar till. Ofrivilligt ensamma finns i alla åldrar och totalt lever nästan 300 000 svenskar sina liv mer eller mindre ensamma. Det är här
volontärerna i Frivilligcentralen och projektet Vara Med som HSB Norr stöttar, kommer in.

Läs mer här!

Vi bygger, förvaltar och stannar kvar

De flesta byggare lämnar huset så fort färgen torkat. Men HSB stannar kvar i styrelsen och hjälper till med förvaltningen av fastigheten. Tillsammans med medlemmarna skapar vi det goda boendet.

Läs mer här!

HSB laddar för fossilfria resor

Med målsättningen om fossilfria resor har HSB Norr beslutat att installera laddmöjligheter för el- och laddhybridbilar på sina 12 verksamhetslokaler. - Vår verksamhet i Skellefteå blir även pilot-ort för miljövänliga fordon inom vår tekniska förvaltning, berättar Nea Goldkuhl, hållbarhetsanvarig HSB Norr

Läs mer här!

Hållbarhetsstrategi - HSB Norr

Här kan du ta del av vår Hållbarhetsstrategi för HSB Norr.

HSB Vind

Tillsammans med flera bostadsrättsföreningar har HSB Norr bildat en ekonomisk förening, HSB Vind Umeå och införskaffat sig ett vindkraftverk.

Coelho Growth Foundation

Sedan 2017 samarbetar HSB Norr med stiftelsen Coelho Growth Foundation som arbetar för bättre levnadsvillkor för gatubarn i Brasilien.