Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB för biologisk mångfald

HSB Norr vill värna om den biologiska mångfalden och hjälpa till att sprida kunskap om hur viktig den är. Biologisk mångfald innebär att det finns en stor variation mellan olika levande organismer från alla ursprung. Variationsrikedomen är viktig att bevara och använda på ett hållbart sätt för ett friskare och tåligare ekosystem, det finns däremot många hot mot den biologiska mångfalden idag.

Några av de hot som finns mot den biologiska mångfalden är att livsmiljöer för olika arter förstörs eller försvinner. Detta kan bero på förändringar i jord- och skogsbruk, annan användning av mark eller exempelvis vägbyggen som delar upp dessa livsmiljöer. Föroreningar, bekämpningsmedel och klimatförändringar är andra hot som kan påverka flera arter negativt. Även ohållbar jakt eller fiske, där människan jagar eller fiskar mer än vad vilt- eller fiskstammen hinner växa tills sig, skadar den biologiska mångfalden. Invasiva arter som har införts av människan är ytterligare ett hot mot variationen av arter då dessa kan konkurrera ut de ursprungliga arterna.

Idag finns det ingen övervakning som täcker hela den svenska biologiska mångfalden, men det finns en så kallad rödlista. På rödlistan samlas vart femte år de arter som tydligt minskar i antal och riskerar att på sikt försvinna. Bland annat finns en tredjedel av alla Sveriges 270 arter av vilda bin med på rödlistan.

Vi på HSB Norr har valt att värna lite extra om dessa små välgörare som tillsammans med andra insekter pollinerar nästan en tredjedel av den växtbaserade mat vi äter. Genom att sprida kunskap om de vilda binas situation och hur de med enkla medel kan förbättras hoppas vi tillsammans kunna förbättra den biologiska mångfalden. 

 

Mer tips och idéer för ökad biologisk mångfald

Bi-favoriter till din balkong eller trädgård

Efterlyses: Nya bostäder till vilda bin

Vinnare av HSBs bihustävling