Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Vind

HSB Norr har tillsammans med flera bostadsrättsföreningar bildat en ekonomisk förening, HSB Vind Umeå och införskaffat sig ett vindkraftverk som har varit i drift sedan början på november 2009. Den ekonomiska föreningen är ett kooperativ där medlemmar gemensamt äger och driver en verksamhet de själva har nytta av genom att producera förnybar vindkraft.

I vindkraftverket ingår sex verk i en park som är placerad på Granberget som ligger drygt 5 mil norr om Umeå. Drivkraften för att bilda föreningen var i första hand att påverka miljön på ett positivt sätt men även att kunna påverka elpriset. Föreningen har medlemmar från HSB-bostadsrättsföreningar samt fem andra regionföreningar. Som delägare i HSB Vind tar vi ansvar för vår egen elproduktion. Vi bidrar aktivt till en bättre miljö, samti­digt som Vi har kontroll på våra elkostnader. Inte i ett, två eller tre år, utan i över 20 år!

Samordningsvinster

Ett nära samarbete pågår med de andra aktörerna i vindkraftsparken för att hålla nere kostnader och minimera risker. Drift och underhåll samordnas mellan ägarna. Elproduktionen från fem av de sex verken delas så att varje aktör äger en femtedel av den samlade produktionen. På så sätt minskar vi tillsammans risken vid ett eventuellt driftavbrott. Verket har egendomsförsäkring och även försäkring mot produktionsbortfall.

Kort om vindkraftverket


Plats:
Granberget, Robertsfors kommun i Västerbotten

Antal: Totalt sex verk är uppförda idag, HSB äger ett verk

Modell: Enercon M-82

Effekt: 2 MW - Grundproduktionen nominell 5,3 GWh (2MW)

Teknisk livslängd: Minst 25 år

Avskrivningstid: 20 år

Miljötillstånd: Gäller tillsvidare

Årliga besparingen motsvarar:


En Volvo V70 (bensindriven) som kör 145 500 km, vilket motsvarar 3,63 varv runt jorden. Vilket motsvarar 13 300 liter bensin.