På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Blommor och bin - ett konstverk för biologisk mångfald

Mot söderväggen på kvartershuset till en av HSBs nyaste bostadsrättsföreningar, brf Hällbacken i Luleå, står de två blommorna som inte bara är ett konstverk. Pistillen i blommorna fungerar också som hus till vilda bin.
Konstnären Pilar de Burgos vid konstverket Blommor och Bin. HSB Norr har en ambition att i framtida nyproduktionsprojekt plantera bivänliga växter och sätta upp bihus.

HSB har som tradition att ha en konstnärlig utsmyckning i sina nyproduktionsprojekt och är övertygade om att miljön kan påverka oss människor i en positiv riktning. I vissa projekt är den konstnärliga utsmyckningen en del av byggnaden eller utemiljön. Det kan vara exempelvis en stenläggning, fasadmaterial, belysning eller konstverk. Som en del i hållbarhetsarbetet tog HSB Norr ett aktivt beslut våren 2019, att ta vilda bin under sina vingar.

– En tredjedel av den mat vi äter och konsumerar kommer från växter som vilda bin och humlor pollinerar. Antalet vilda bin minskar dramatiskt bland annat som en följd av att blommorna blivit färre i jordbrukslandskapet. Därför är det lätt att förstå varför vi behöver hjälpa dessa små välgörare, berättar Nea Goldkuhl, hållbarhetsansvarig i HSB Norr. Vår ambition är att i våra framtida nyproduktionsprojekt plantera bivänliga blommor och buskar och sätta upp bihus, fortsätter Nea.

BLOMMOR OCH BIN är skapat av Pilar de Burgos som bor och verkar i Luleå. Uppdraget från HSB Norr var att skapa ett konstverk som är hållbart för miljön och som även ska fungera som ett hus till de vilda bina. Konstverket monterades hösten 2019 och består av tre blommor i ärgad koppar.

– Själva idén och inspirationen kommer från naturen. Bin flyger runt från blomma till blomma och sedan pollineras andra växter, för deras överlevnad. Utan våra bin skulle vi inte ha frukt och grönt att äta och för att överleva som människor. Den stora pistillen i mitten av blommorna är också själva hemmet för bina. Min tanke är att de ger oss mat och vi ger ett boende, där de kan leva vidare, berättar Pilar de Burgos.

DET VAR VIKTIGT för mig att välja material som kommer från naturen. Koppar är en bra värmeledare vilket gör själva bihuset varmt under sommaren. Dessutom åldras koppar väldigt vackert med åren och ärgas grönt som passar bra till en blomma. Pistillen i blomman består av trä och bambu som har hål borrade i olika storlekar och djup som bina gillar. Runt omkring konstverket är det planterat bivänliga växter och blommor som ska förse bin med nektar från vår till höst. Växterna och blommorna nedanför bildar en fin helhet tillsammans med konstverket.

NAMNET PÅ KONSTVERKET Blommor och bin är för många en omskrivning för fortplantning, men det är också det som det egentligen handlar om fast i naturen, menar Pilar.
– Jag vet att ”blommor och bin” är ett speciellt uttryck här i Sverige men för mig handlar det om att blommor och bin behöver varandra. De överlever inte själva. Vi människor behöver naturen och tillsammans blir vi en symbios åt båda håll. För mig kunde inte konstverket heta något annat, säger Pilar leende.

– Min förhoppning är att konstverket ska uppskattas av alla som passerar. Att det ska ge en känsla av energi och en känsla av tillhörighet. Jag vill väcka en tanke och mening, med att vi hjälper naturen som i sin tur hjälper oss.

TEXT Sofia Forssén
FOTO Simon Johansson