Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Tomtebo Strand - samverkan skapar hållbarhet

Mellan Nydalasjön och E4:an i Umeå planerar HSB tillsammans med flera andra aktörer för en ny stadsdel med ambitioner att skapa en internationell förebild i hållbarhet där det ska vara ”lätt att göra rätt”.
HSB är med och utvecklar Tomtebo Strand

Tomtebo Strand ligger strategiskt mellan Tomtebo och Universitetsområdet och är till ytan jämförbart med Umeås centrumfyrkant. Här är det nära till både stora arbetsplatser som universitets- och sjukhusområdena men även till natur- och friluftsområden. HSB Norr har tillsammans Umeå kommun och flera andra byggaktörer ingått ett unikt samarbete där alla har blicken på hållbarhet i första hand och affären i andra hand.

Ett av projektets mål är att Tomtebo strand ska vara en inbjudande stadsedel med vardagslivet i fokus. Planen är att bygga upp samhällsfunktioner, som skola, omsorg, affärer och apotek för att göra det enkelt att bo på området. Om du själv inte vill äga en egen bil ska du enkelt kunna hyra bil via en bilpool. Bostäderna ska attrahera en bred målgrupp där både unga, småbarnsfamiljer och villasäljare finns representerade.
På Tomtebo strand ska du kunna bo oavsett i vilken del av livet du befinner dig.

Det planeras för cirka 3 000 bostäder, både bostadsrätter, hyresrätter och en stor del verksamhetslokaler. Uppskattningsvis kommer cirka 10 000 personer att bo och arbeta i området när det är färdigställt.


Tidplan
Detaljplanen planeras antas under 2023. I början av 2024 planeras allt arbete med infrastrukturen att påbörjas, det vill säga vägar och markförberedelser. Första etappen av bostäder kan börja byggas 2025. 

Läs mer om Tomtebo strand på tomtebostrand.se

"En internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livstil"

En del av visionen för Tomtebo strand

Fakta om Tomtebo strand

Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi och Vakin. Tillsammans har aktörerna tagit fram ett hållbarhetsprogram som ska vara ett stöd genom hela processen — från detaljplan till drift. Projektet har även varit en del av City Lab under 2017, Läs mer om citylab.