Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Beställ en energideklaration

HSB Malmö tar hand om hela processen med en energideklaration – från att ta fram energistatistik och ordna så att en energiexpert utför uppdraget till att sammanställa allt till Boverket.
Energideklaration

Vad är en energideklaration?

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som används i en byggnad. Deklarationen redovisar hur mycket energi som köps in och vad den används till, exempelvis värme, el och tappvarmvatten. 

Energideklaration ger förslag på åtgärder

Det viktigaste man får ut av en energideklaration är åtgärdsförslagen. En väl utförd energideklaration brukar ge förslag på tre till fem lönsamma åtgärder som föreningen kan genomföra för att minska energianvändningen i byggnaden och därmed sänka kostnader och miljöpåverkan. Förslagen behöver i de flesta fall utredas mer, men ger en bra vägleding till vad ni som fastighetsägare bör titta vidare på.

Deklarera i tid – annars finns risk för vite

Lagen om energideklaration för byggnader trädde i kraft 2007. En energideklaration är giltig i tio år, därefter behöver den förnyas. Boverket för register över alla genomförda energideklarationer och agerar även tillsynsmyndighet för att tillse att en giltig energideklaration är genomförd.
Om energideklarationen inte är upprättad i tid riskerar byggnadsägaren/bostadsrättsföreningen ett vite. Boverket har meddelat att de inte kommer skicka ut någon påminnelse utan kräva vite direkt.

Har ni frågor eller vill veta hur länge er energideklaration är giltig? HSB Malmö hjälper er

Kontakta oss

Nyfiken på HSB Malmös fastighetsförvaltning?

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning. Vi har en mängd smarta och bekväma servicelösningar, så det är all idé att klicka vidare och läsa!

Våra tjänster