Änrdingar i parkeringsregler

30 mars 2016 Jarlabergs samfällighet informerar om ändringar

 

Nya Parkeringsregler inom området i Jarlaberg

 

Samfälligheten har nyligen haft ett möte med Apcoa (som äger Europark). Apcoa sköter om alla ytor inom samfällighetens ansvarsområde avseende parkering av fordon samt parkeringsautomaterna vid besöksparkeringarna och vid Volvo.

 

Övriga vägar, Diligens-, Fyrspanns-, Landå-, och Trillans väg ansvarar Nacka Kommun för inklusive parkering och snöröjningen där (alltså även parkeringen vid Trillans väg).

 

Inom Jarlabergs Samfällighets område har en genomgång av befintliga skyltar gjorts tillsammans med Apcoa. Det konstaterades att det finns ett antal trafikskyltar som inte skall användas på privat mark och därför är dessa inte giltiga. Dessutom saknades några skyltar och andra var felplacerade. Några informationsskyltar hade gamla telefonnummer till Europark.

 

Ovanstående kommer nu att rättas till.

 

Handikapparkeringens skyltning vid Minken (Fyrspannsvägens slut) kommer att uppdateras. Den befintliga förhyrda platsen där är uppsagd. Orsaken är att denna parkering, precis som tidigare, bara skall vara avsedd för besökande med handikapptillstånd. Det är ju väldigt svårt för besökande att i dagsläget hitta några sådana platser på norra berget då Fyrspannsvägen alltid är full av långtidsparkerade bilar.

 

Gemensamma regler kommer att gälla i hela Jarlaberg. Vi ber er att informera era medlemmar om reglerna t ex via informationsblad och hemsidor. Reglerna hittar ni nedan.

 

Nya regler:

 

När Jarlaberg byggdes ville man ha ett så ”bilfritt” område som möjligt. Vi vill att det ska fortsätta att vara så för allas säkerhet.

 

·         Europark ronderar på gårdar och i garage och utfärdar parkeringsbot till alla fordon som utan giltigt tillstånd är uppställda inom Samfällighetens område, inklusive gästparkeringarna.

 

·         Felparkeringsboten är 600 kr (Nacka Kommuns debiterar 450, 600 eller 1 000 kr beroende på grad av förseelse).

 

·         Det är tillåtet att stanna 10 minuter på gårdar och tillfartsvägar. Dessutom för i/avstigning och i/avlastning under längre tid om detta sker under uppsikt minst var 10:e minut.

 

·         Ingen annan parkering inom samfällighetens ansvarsområde är tillåten, utom när annat tydligt angivits.

 

·         Vid in/utfarter till gårdarna är det bara tillåtet att stanna för öppning/stängning av bommar/grindar. Därefter måste fordonet genast köra vidare. Alla fordon som lämnas utan tillsyn kan bötfällas direkt (detta är helt nödvändigt eftersom räddningstjänst under akututryckning vid flera tillfällen inte kommit in på gårdarna).

 

·         Samfälligheten kan inte annullera avgifter som beror på att gällande parkeringsregler inte följts.