Påminnelse till alla medlemmar

09 januari 2016 Viktig påminnelse om brandsäkerhet och sopnedkast

Ställ  inget   brännbart  i  trapphuset
Nu när vintern kom har styrelsen fått mejl om att boende på flera håll inom föreningen förvarar pulkor och andra saker i trapphuset. Det är inte tillåtet att förvara saker och material i trapphuset och därför ber vi dig som har saker utanför lägenheten att du omedelbart tar in dem. Tack förhand.

 

”En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende då hänvisade till fönster och balkonger. Brännbart material typ barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial mm får därför inte förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras. Trapphuset ska hållas fritt från all förvaring.

Trapphuset är ju också räddningstjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt.     ur info från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Sopnedkasten är till för hushållssopor

Det är viktigt att du som boende endast slänger hushållssopor i sopnedkasten. Om andra saker slängs kan det bli stopp i kanalerna med påföljd att en rensning måste ske. Varje gång som detta sker uppstår en kostnad. En kostnad som belastar vår förening, många gånger i onödan.
Släng soppåsen innan den är överfull och använd inte stora plastpåsar som uppmuntrar till att slänga ”för mycket” i påsen. Se till att dina påsar lätt går att slänga. Måste du putta på påsen är den för stor. Dela upp soporna i så  fall.