Nytt lås och boknigssystem

08 juni 2015 Installationen är klar, brickor delas ut


Snart är vi klara med införandet av det nya lås- och bokningssystemet i vår förening. Systemet kommer att driftsättas i slutet av denna vecka. Entré dörrarna till de höga husen kommer att vara avstängda/låsta under hela dygnet och kommer att kunna öppnas med kod eller bricka mellan kl. 06:00 – 21:00 och därefter endast med bricka. Bokningar för gemensamma lokalerna kommer inte att vara möjliga med de gamla brickorna.

Därför är det viktigt att alla hämtar sina brickor under anvisade tider. Ett tillfälle blir nu den 10:e juni mellan kl. 19:00 - 21:00 i gårdslokalen på gård 2. Observera att endast ägaren eller personen med fullmakt från lägenhetsägaren kan hämta brickor. Skulle du få förhinder, meddela styrelsen snarast möjligt.