Glöm inte att märka din cykel

19 april 2017 Senast den 12:e maj behöver du märka din cykel med namn och adress

Härmed vill vi påminna alla medlemmar att märka sina cyklar senast den 12:e maj inför vårstädning, då vi kommer att ta bort alla omärkta cyklar. Som vanligt, vi kommer att ta tag i dessa i ett par månader och därefter skickar vi dem till skrotning.