Extraföreningsstämma

03 april 2015 Nya stadgar diskuteras

Alla medlemmar har i dagarna fått kallelsen till extra föreningsstämma den 20:e april 2015 i lokalen på gård 3. Vi kommer att presentera förslag till nya stadgar (bifogat kallelsen), diskutera och rösta om dem. Välkommna !