Ingen avgiftshöjning för 2017

18 december 2016 Styrelsen beslutade att behålla samma avgiftsnivå som under 2016

Härmed vill vi informera alla medlemmar att styrelsen har på budgetmötet beslutat att behålla nuvarande avgiftsnivå, d v s att inte höja avgiften för 2017. Föreningens ekonomi är fortfarande mycket stabil och styrelsens bedömning är att även med nytt lån (som behövdes för tak bytet), behöver vi inte höja avgiften för 2017.