Ny styrelse efter årsstämman

22 maj 2023

Brf Fjädern höll sin årliga stämma den 9 maj, och vi riktar ett stort tack till alla er som deltog. Styrelsen tackar även valberedningen för väl genomfört arbete inför stämman.

Styrelsen för Brf Fjädern ser nu ut så här:
Ordförande - Niklas Waldemar
Ekonomigruppen - Niklas Waldemar (ordförande) och Lisa Karlsson
Kommunikationsgruppen - Perita Almqvist (sekreterare), Ove Lindroth (vice ordförande) samt Sakke Ferraris
Mark- och Miljögruppen - Marianne Tessmar, Mahbobeh Massoumi samt Patrik Andersson
Vår HSB-representant är Svetlana Baliaeva

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen >>

Vi vill samtidigt påminna om den extra stämma som hålls den 12 juni för godkännande av föreningsstämmans beslut 2023-05-09 att anta nya stadgar för bostadsrättsföreningen. Väl mött på stämman!

Här finns information och kallelse till extra stämma 12 juni >>