Takarbetet börjar

30 juni 2015 Första etappen är snart igång

Snart börjar renovering av våra tak. Arbetet kommer att ske i etapper och vi kommer att informera löpande om hur det går. Mer info om första ettapen hittar du i dokumentet nedan.