Problem med råttor i Jarlaberg

23 april 2016 Vi vill få bort råttorna från Jarlaberg !

 

Vi har problem med råttor på flera ställen i Jarlaberg. Anticimex har varit i området vid flera tillfällen under vintern/våren och ställt ut lådor för att fånga in råttorna. Problemet är att boende fortsätter att mata fåglar genom att lägga ut mat på marken vilket gör att råttorna trivs hos oss i Jarlaberg. En förutsättning för att vi ska bli av med råttorna är att alla i området slutar att mata fåglar. Ser du utlagd mat är vi tacksamma över att du tar bort den. Låt oss hjälpas åt att få bort råttorna från Jarlaberg. De är otrevliga att ha som grannar och de sprider smittor som vi inte vill ha. Tack för hjälpen.