Radonmätning 26-28 nov

22 november 2019 Radonmätning på gång! Utplacering av detektorer ‪26 - 28 nov.

Brf Fjädern har beställt radonmätning i våra fastigheter, som måste göras innan 2020.
Detta kommer att göras av företaget Radea AB.
Avisering kommer att ske den 19 november och utplacering av detektorer ‪26 - 28 nov.

Ny avisering ‪den 28 januari och inhämtning av detektorer ‪3 – 5 jan.
Det kommer ställas ut detektorer i samtliga lägenheter i marknivå plus 20 % av utvalda lägenheter i övriga våningsplan.
De kommer att behöva låna nycklar, om boende inte är hemma vid angiven tidpunkt.

Ber om ursäkt att information kring detta kommer ut så nära inpå!