Problem med varmt vatten på gård 3

18 november 2015 Varmt vatten försvinner periodvis i vissa hus på gård 3

Just nu så finns det ett problem med varm vatten försörjning på gård 3 (udda nummer). Problemet yttrar sig på så sett att varm vatten försvinner periodvis. Vi har felanmält problemet och HSB jobbar på det. Just nu misstänker man cirkulationspumpen som förväntas bli utbytt snarast (pumpan är beställd men det är 1 vecka leveranstid på den). Ytterligare orsak undersöks av HSB och arbetet fortsätter på måndag. Vi vil uppmärksamma alla medlemmar att handukstorks cirkulation får absolut inte avbrytas för att det kan orsaka problem med varmvatten försörjning.