Trädvård

29 oktober 2019

Här kommer lite information från Markgruppen!

Alla äppelträd i föreningen kommer att beskäras under vinter / våren 2020 och vi kommer att se över och sammanställa en ny trädvårdsplan för föreningens träd så att alla träd beskärs regelbundet.

Den stora häggen på gård 3 (största trädet med en bänk runt om) är tyvärr angripen av svamp och går inte att rädda utan den måste tas bort. Vi kommer att placera ett nytt träd på samma plats efter det att trädet tagits bort.