Avgifterna för gemensamma utrymmen försenade

03 april 2017 Avgifterna för gemensamma utrymmen fakturerades inte i samband med AVI utskick

På grund av ett tekniskt fel så har inte avgifterna för gemensamma utrymmen fakturerats i samband med AVI utskicktet för nuvarande period. Därför kommer de att faktureras vi nästa AVI utskick och kommer då att omfatta period 2016-12-01 t o m 2017-05-31. Vi beklagar det som inträffat och kommer att fortsätta jobba på förbättring av systemet.