Avgiftshöjning 2016

11 december 2015 Avgiften höjs med 1,5% fr o m 1/1 2016

Som vi redan har informerat alla medlemmar, styrelsen för Brf Fjädern har på budgetmötet den 3 november 2015. beslutat höja avgiften från 1 januari 2016 med 1,5 procent. Höjningen innebär att årskostnaden stiger från 830 kr till 842 kronor per kvadratmeter (för en trea på 76 kvm motsvarar detta en höjning om 76 kronor per månad).
Skälet till höjningen är inte ett omedelbart likviditetsbehov, utan att bygga en buffert för framtiden under det nu mycket gynnsamma och historiskt låga ränteläget. Detta för att undvika kraftiga avgiftshöjningar om och när räntorna stiger.
Styrelsen planerar långsiktigt och genomför nödvändigt underhåll för att bevara bostadsrätternas värde, däribland investeringar i tak och fogar. Styrelsen ser också kontinuerligt över föreningens samtliga utgifter för att hålla kostnaderna nere.