Beslut kring avgifter

23 november 2019

På budgetmöte den 18 november beslutade styrelsen att de boendes avgifter i Brf Fjädern förblir oförändrade under 2020.