Jarlabergs Samfällighet informerar

13 augusti 2015 En ny fjärrkontroll till garage kan beställas

 

Distansöppning av grindarna i garagen

 

Samfälligheten har installerat möjlighet att öppna grindarna till garagen genom att bara trycka på en knapp på en ny typ av plastnyckel (Sändare). Öppning kan ske från upp till ca 10 meters håll.

 

För att kunna använda denna möjlighet, måste du köpa en speciell sändare. Den kommer att kosta 400 kronor per styck. Betalning sker kontant när du hämtar den. Den ”gamla” brickan skall du behålla – den fungerar fotfarande precis som tidigare för att öppna dörren till garaget. Den ”gamla” brickan kommer även fortsättningsvis att fungera att öppna grindarna med.

 

Beställnig:

 

Om du önskar beställa en sändare för distansöppning gör du så här:

 

  1. Beställningssedlar finns i gårdshusen, i en pärm, samt på föreningens hemsida.
    (Tar beställningssedlarna slut, kontakta någon i din föreningsstyrelse)

  2. Beställning skall göras senast den 31 augusti (det kommer att komma fler tillfällen att göra beställning längre fram) och lämnas i den vita tidskriftssamlaren som finns i gårdshusen.

  3. Samfällighetens styrelse kommer därefter att informera dig om när och var du kan hämta och betala din sändare (gärna med jämna pengar).