Tak, låssystem, värme, fogning…

11 december 2015 Allt arbete är snart slut !

Det är äntligen slut med de mesta när det gäller arbetet på våra fastigheter. Ny frånluftsåtervinning system är igång, takarbetet är klart på alla byggnaden, ny lås/debiteringssystem för gemensamma utrymmen är i gång och det är bara lite kvar när det gäller fogning av våra fasadelementer. VI kan med glädje meddela att slutbesiktningar av arbete visade att de företagen som vi engagerade har gjort jobben på ett väldigt bra sätt, d v s utan några som helst anmärkningar. Även om det har under projekten kommit på en del brister och felaktigheter så har vi tillsammans lyckats med att leverera en bra kvalité i god tid. För Brf Fjädern betyder det att vi nu börjar spara pengar på fjärrvärme, att vi har kontroll över vad som händer i våra gemensamma utrymmen, att våra yttre skikt är bättre skyddat mot olika väderförhållanden samt att vi slipper läckaget från taket. Allt detta bidrar till ökat värde på våra fastigheter och samtidigt ger en bättre levnadsstandard för oss som bor här. Vi vill passa på att tacka alla medlemmar för förståelse och tålamod. Nu gäller det att ta bort alla ställningar (vi hoppas på att det blir klart före Jul) och rensa bort resterna. Gruset som finns på brandgatan mellan gårdarna kommer dock att vara kvar till våren eftersom fogningen kommer att pågå ytterligare några veckor in i våren (p g a fuktighet). Efter det så kommer vi att återställa all mark i föreningen.