Info från extraföreningsstämma

25 april 2015

Den 20 april genomförde BRF Fjädern en extra stämma. Kallelse och förslag på nya stadgar delades ut till alla medlemmar den 2 april. Till den extra stämman kom 20 medlemmar.

 

Stefan Johansson från HSB var mötesordförande och startade mötet med att gå igenom de föreslagna ändringarna. (Skälet till att inte styrelsen skickat med vilka ändringar som föreslogs beror på att det är paragrafer som är flyttade och nya har tillkommit därför skulle det bli svårt att göra en jämförelse.  HSB rekommenderade att istället göra som vi gjorde nu, gå igenom ändringarna på extra stämman).

Varför stadgan behöver förändras är att den behöver följa med i tiden och att språket behöver moderniseras. BRF Fjäderns förslag på stadga utgår från HSBs rekommendation där deras jurister arbetat fram förslaget.

Under stämman kom det upp frågor och vissa paragrafer diskuterades. Medlemmarna på extra stämman beslutade att godkänna förslaget, samma förslag som du fått i din brevlåda.

 

För att kunna förändra stadgar behövs det först en extra stämma med beslut om att det nya förslaget godkänns av medlemmarna sedan ska ärendet upp på ordinarie stämman, den 25 maj. Inga ändringar kan göras på ordinarie stämma utan då ”klubbas” den nya stadgan.

 

Kom ihåg att om du vill lämna in motion till ordinarie stämma är sista datum 3 maj. Mall för motion ligger på BRF Fjäderns hemsida.