Takarbetet pågår på gård 2

19 juli 2015 Takcompagniet jobbar även på lördagar (i vårt bästa intresse)

Som de flesta kunde se pågår arbetet med takrenoveringen i full fart. För att vi ska klara tidplanen och bli färdiga så fort som det går har vi kommit överens med Takcompagniet som utför arbetet att de jobbar även på lördagar. Vi ber alla medlemmar för överseende med detta, men det är i vårt eget intresse att renoveringen är klar innan vintertid. Då de höga hus har varit mest utsatta, så är de nu prioriterade att bli färdiga innan vinter tid. Samma schemat kommer att gälla även på gård 3.