Extrastämma 12 juni

10 maj 2023 TID: MÅNDAGEN DEN 12 JUNI, 2022 KL 18.30 PLATS: GÅRDSHUS 3, DILIGENSVÄGEN 39 - 67

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmar i HSB:s Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Jarlaberg, Nacka kallas till extra föreningsstämma för Godkännande av föreningsstämmans beslut den 2023-05-09 att anta nya stadgar för bostadsrättsföreningen

TID: MÅNDAGEN DEN 12 JUNI, 2022 KL 18.30
PLATS: GÅRDSHUS 3, DILIGENSVÄGEN 39 - 67

Kallelsen inkluderar styrelsens förslag till att anta nya stadgar, 2023-års normalstadgar för HSB-bostadsrättsförening.  Beslutet vid den första föreningsstämman fattades med 26 röster för och 3 nedlagda röster.

I förslaget på nya stadgar som inkluderade i kallelsen till ordinarie stämma har tyvärr de specifika anpassningarna för HSB Stockholm (§§ 12, 17.24) missats på sida 1. Detta är korrigerat i versionen bifogad till denna kallelse.

Tre bilagor till kallelsen:
1. Stadgar Fjädern nr 622 2023 (föreslagna nya stadgar)
2. Stadgar Fjädern nr 622 2023 - ändringsinformation ("informationsversion" för den som vill förstå ändringarna mot tidigare versioner)
3. Viktiga nyheter i 2023 års normalstadgar för HSB bostadsrättsföreningar

 

Väl mött!

 

Protokollet finns tillgängligt på Ekonomi-sidorna