Nacka kommuns byggplaner i Jarlaberg

03 oktober 2016 Gör din röst hörd, meddela kommunen vad du tycker

Nacka kommun har planer på att bebygga tomten för nuvarande Tempo-butiken och dess parkeringsplats med fyra 8-10 våningars höghus samt nya lokaler för affärer och restaurang. Styrelsen för Brf Fjädern är bekymrad över hur projektet kommer att påverka Jarlaberg som bostadsområde liksom för många detaljer i planerna, till exempel busshållplatsens placering, parkeringsmöjligheter, station för återvinning med mera. Vi är också bekymrade över de direkta effekterna av byggplanerna särskilt för oss i brf Fjädern. Styrelsen agerar för att påverka och samråda med kommunen om omfattningen av nybyggnationen. 

 Kommunen planerar att genomföra ett så kallat samråd med de närmast berörda boende i oktober (men osäkert exakt när). Det är oklart hur kommunen gör för att nå alla direkt berörda inför detta samråd. Därför är det viktigt att alla som villl lämna synpunkter anmäler sitt intresse att delta i samrådet till registrator@nacka.se. Man kan också kontakta kommunens projektledare Gunilla Stålfelt eller planarkitekten Love Edenborg direkt på mejladresserna gunilla.stalfelt@nacka.se och love.edenborg@nacka.se eller ringa stadsbyggnadsservice på telefonnummer 08/718 80 00. 

 Mer information finns på kommunens hemsida (nacka.se), bland annat här: http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/jarlabergsvagen/#panel-startpage