Årsmöte 9 maj

24 april 2023 TID: TISDAGEN DEN 9 MAJ, 2022 KL 19.00 PLATS: GÅRDSHUS 3, DILIGENSVÄGEN 39 - 67

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmar i HSB:s Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Jarlaberg, Nacka kallas till ordinarie föreningsstämma

TID: TISDAGEN DEN 9 MAJ, 2022 KL 19.00
PLATS: GÅRDSHUS 3, DILIGENSVÄGEN 39 - 67

Kallelsen inkluderar styrelsens förslag till att anta nya stadgar, 2023-års normalstadgar för HSB-bostadsrättsförening.  
Fyra bilagor till kallelsen:
1. Årsredovisning 2022
2. Stadgar Fjädern nr 622 2023 (föreslagna nya stadgar)
3. Stadgar Fjädern nr 622 2023 - ändringsinformation ("informationsversion" för den som vill förstå ändringarna mot tidigare versioner)
4. Viktiga nyheter i 2023 års normalstadgar för HSB bostadsrättsföreningar

Material visat på årsstämman är nu uppladdat nedan. Protokollet finns tillgängligt på Ekonomi-sidorna

Väl mött!