Beslut kring avgifter 2022

21 oktober 2021 Oförändrade månadsavgifter för 2022

På budgetmöte den 18 oktober 2021 beslutade styrelsen att de boendes månadsavgifter i Brf Fjädern förblir oförändrade under 2022.