Renoveringar under 2022

04 januari 2023 Kort om vad som skett under 2022

Under 2022 genomförde föreningen den sedan länge planerade fönsterrenoveringen. Projektet har fungerat mycket smidigt och med god kostnadskontroll. Renoveringen gick ut på att ta ned och renovera alla fönster för att sedan montera tillbaka dessa. Under våren slutfördes fönster på gård 2 och under hösten slutfördes arbetet på gård 3.

Den totala kostnaden uppgick till omkring 6.5 MSEK, vilket motsvarade cirka 2/3 av den ursprungligt projekterade kostnaden. Detta innebär att föreningen har likvida medel som kommer utnyttjas för att amortera ned föreningens lån.

Under 2022 genomförde Nacka kommun en omfattande ombyggnation av de lägenheter som de ägt och tidigare hyrt ut. Dessa kommer säljas som bostadsrätter och vi förväntas få nya grannar under 2023. Detta rör främst Diligensvägen 41 (gård 3) och 136 (gård 2). Detta medför att föreningen får nya och moderna cykelförråd på båda gårdarna.

Vad gäller andra renoveringar har vår förening under de senaste åren har genomfört flera viktiga investeringar som renovering av våra tak (2018), hissar (2018) och nu till slut våra fönster. Styrelsen ser i nuläget inte behov av några riktigt stora investeringar i närtid.