Telia förhandlar om TV4-kanalerna och C More

13 december 2019

Som många säkert hört pågår förhandlingar med Telia om TV4-kanalerna och C More. Se nedan för den information som finns tillgängligt i dagsläget.

Information om TV4-kanalerna och C More
Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

För senaste uppdatering kan ni läsa mer på länken:

https://www.comhem.se/kundservice/information/aktuellt