Valberedningen söker ledamöter

22 februari 2022 Är du intresserad av att bidra & utveckla vår förening?

På uppdrag av styrelsen söker valberedningen ett antal ledamöter till kommande årsstämma.

Styrelsen önskar primärt stärka upp med en ledamot med intresse för fastighetsområdet samt ordföranderollen, då sittande ordförande flyttar. Ordförande är den enda rollen man väljs till på stämman. Övriga ledamöter väljs in i styrelsen och sedan konstitueras den nya styrelsen efter stämman.

Nedan är en beskrivning av styrelsens olika områden och du som känner speciellt intresse för något område får gärna kontakta valberedningen för mer information. I vissa grupper ingår fler ledamöter.

Ordförande
Rollen som ordförande är väldigt varierande, där din främsta uppgift är att fördela arbetsuppgifter och stötta andra ledamöter. Ordförande Rickard Malmqvist beskriver rollen som följer: ”Att vara ordförande i BRF Fjädern är väldigt roligt och givande, vi har en aktiv styrelse där alla medlemmar tar ett stort ansvar vilket gör jobbet lekande lätt.”

Ekonomi
Gruppen ansvarar för såväl långsiktig planering av bland annat avtal och räntor som att hantera föreningens löpande ekonomi. Gruppen samordnar och sammanställer budget och bokslut för föreningen.

IT & Information/Kommunikation
Denna roll är styrelsens ansikte utåt och ansvarar för att kommunicera med våra medlemmar via Facebook, vår hemsida och ibland genom anslag i portar och anslagstavlor med vad styrelsen beslutar om, vad som är på gång i föreningen osv. I gruppen ingår även föreningens sekreterare.

Teknik & Fastighet
En roll i den är gruppen kan omfatta ett antal varierande uppdrag som innebär allt från enklare jobb som att släppa in entreprenörer till att upphandla och driva projekt. Du har kontakt med många samarbetspartners och är behjälplig vid besök av hantverkare och servicepersonal, handhar nycklar och brickor. Det är en fördel om du kan vara hemmavid under dagtid. Det finns stort utrymme att utforma rollen som du själv vill.

Mark & Miljö
Denna grupp omfattar ansvar för avtalet med föreningens entreprenör gällande markskötsel av våra gårdar. Det omfattar bland annat aktiviteter som marksyn och besiktningar. Denna grupp ansvarar för planering och genomförande av bland annat städdagar med grannar.

Suppleant
En suppleant stöttar styrelsen i samtliga roller. Det är en kul roll där du får vara med lite överallt.

Valberedning
Här är ditt jobb att hjälpa till att hitt nya medlemmar till styrelsen, du får en bra insikt i styrelsens arbete och vad vi gör så att du får en bra förståelse för de olika roller vi alla har.

Kontakt
Har du frågor och vill veta mer ta kontakt med valberedning på mejladressen: valberednigen@brf-fjadern.se, det går också bra att ringa eller maila oss i styrelsen vid frågor. Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen >>