Avgiftsjustering 2023

04 november 2022

Beslut om avgiftsjustering för 2023: På styrelsemötet den 25 oktober beslutade styrelsen att höja månadsavgifterna med 5% för 2023.


På grund av det rådande omvärldsläget är det många faktorer som negativt påverkar vår förenings kostnader. Inflationen har drivit på i princip alla föreningens omkostnader. Dessutom har vissa specifika kostnader så som värme, el och upplåningsräntor stigit kraftigt och med signifikant risk för att dessa inte kommer att sjunka tillbaka under 2023. Med detta som bakgrund förutspår styrelsen att våra omkostnader sannolikt stiger med mer än 1.5 MSEK under 2023, vilket är mer än 10% högre än 2022. Detta innebär också att om dessa kostnadsnivåer blir permanenta även för 2024, finns det risk för ytterligare höjning av avgifterna även för 2024.

Samtidigt vill styrelsen vara tydlig med att vår förening under de senaste åren redan har genomfört flera viktiga investeringar som renovering av tak och hissar samt fönsterrenoveringen och att vi i nuläget inte ser behov av några riktigt stora investeringar i närtid. Vi kommer även fortsätta att se över alla kostnader, som tvättstugor, för att minska vår totala kostnadsnivå.

Styrelsen når du enklaste genom att mejla styrelsen@brf-fjadern.se