Rivning Tempo-fastigheten påbörjas

13 oktober 2022 Under vecka 42 kommer rivningsarbete påbörjas.

ALM Småa Bostad (ALM Equity) har via mejl den 13/10 informerat styrelsen att under vecka 42 kommer rivningsarbete av Jarlabergsvägen 4 (tidgare Tempo och pizzerian) påbörjas.

Nedan går att läsa citat från mejlet. Styrelsen informerar vidare om/när mer information kommer.

”Under nästa vecka, v 42, inleds rivningen av befintlig byggnation på fastigheten (SICKLAÖN 367:5). Rivningsarbetet förväntas pågå i ca. 6-8 veckor och kommer medföra buller. Entreprenören ska följa Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser.
 
Biltrafiken förväntas bara påverkas under kortare stunder och dirigeras då om av byggledare på platsen. Under rådande världsläge så är tidplanen för projektet svårbedömt, men förhoppningen är byggstart under våren 2023.”