Fönster & renoveringar

23 januari 2022

Under våren 2022 kommer det hända mycket i BRF Fjädern. Styrelsen kommer informera mer i detalj, men vill i god tid delge er boende om läget.

Renovering av Nacka kommuns lägenheter – ett antal lägenheter i Jarlaberg har ägts av Nacka kommun som på senare tid beslutat att avyttra dessa. I vår förening rör det sig om bostäder på D41 och D136. Styrelsen har tagit del av planerna och det ser ut att bli riktigt fina och trivsamma lägenheter. Nacka kommun kommer under vecka 4 visa lägenheter för olika entreprenörer vilket kan vara bra att känna till för er som bor i anslutning till dessa. Planen är att påbörja arbetet under slutet av februari eller början av mars. Vi ber att få återkomma med mer information när Nacka kommun presenterat sin tidplan för styrelsen.

Fönsterrenovering – ett projekt som styrelsen arbetat med ett bra tag och nu fattat beslut om metod och har upphandlat leverantör med planerad projektstart i mars.

Styrelsen kommer kalla alla boende till ett informationsmöte där möjlighet ges att ställa frågor direkt till oss samt entreprenörerna för lägenhetsrenoveringen och fönsterrenoveringen.

Nya ledamöter i styrelsen – inför årsstämman 2022 söker valberedningen grannar som är intresserade av att engagera sig i vår styrelse. Kontakt valberedningen@brf-fjadern.se för att veta mer!