Justering avgifter tvättstuga & bastu

08 februari 2022 Från och med den 1 mars 2022 justeras avgifter.

Styrelsen har fattat beslut om att justera avgifter för nyttjande av tvättstugan och bastu. Från och med den 1 mars 2022 justeras avgiften från 10kr till 30kr per tvättpass (om 3 timmar). Bastun bokas per timme och avgiften justeras från 15kr till 20kr (per timme).

Bakgrund och förklaring

Styrelsen har under året arbetat aktivt med förändringar med syfte att minska föreningens kostnader. Bland annat har vi avtalat nya entreprenörer för både mark- och fastighetsskötsel och nu pågår upphandling gällande städning. Som en del i detta valde vi att även se över kostnader för tvättstugorna och räkna på nyttjandegrad och förbrukning.

Egenavgifterna för utnyttjande av tvättstugorna (dvs avgiften för att tvätta) har tidigare täckt mindre än 20% av de faktiska kostnaderna som föreningen har för tvättstugorna (maskiner och tvättmedel). När vi tittade på hur många av våra boenden som nyttjar denna service visade det sig att en stor andel av föreningens medlemmar aldrig utnyttjar föreningens tvättstugor. Dessa använder sannolikt egen tvättutrustning i sina respektive lägenheter. Utav de boende som nyttjar tvättstugorna så är det dessutom en mindre andel som använder dem väldigt mycket.

Styrelsen har därför beslutat att justera avgifterna och trots denna avgiftsjustering innebär det i praktiken fortfarande en kraftig subventionering till de boende som utnyttjar tvättstugorna då egenavgifterna beräknas täcka endast hälften av föreningens, dvs våra gemensamma kostnader. Vi ser dock detta som en lite mer rättvis kostnadsfördelning i relation till nyttjandegraden.

Vår förhoppning är att detta skall ge incitament att utnyttja vår tvättutrustning effektivt, miljövänligt och som sagt samtidigt ge en lite mer rättvis fördelning av föreningens totala kostnader.