Mobil kretsloppscentral - datum 2022

12 februari 2022 Nacka kommun erbjuder invånare en ”mobil kretsloppscentral” och dessa lördagar under 2022 kommer den till Jarlaberg: Datum: 19 mars, 27 augusti och 3 december

Nacka kommun erbjuder invånare en ”mobil kretsloppscentral” och nedan lördagar under 2022 kommer den till Jarlaberg!

Datum: 19 mars, 27 augusti och 3 december
Tid: kl. 15:00 – 16:00
Plats: Vändplanen på Fyrspannsvägen

Du får lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil, kläder och farligt avfall till vår mobila kretsloppscentral. Vi stannar på platser som är anpassade för dig som går eller cyklar.

Nytt för 2022!
Med Mobil KLC Maxi stannar de på samma plats under en hel dag. Du kan lämna material till återbruk eller återvinning och fynda prylar, leksaker och böcker gratis i vår fyndhörna.

Datum: söndagar den 6 mars och 25 september
Tid: 10:0-16:00
Plats: ICA Maxi, infartsparkeringen vid Rusta

Läs mer på länken hos Nacka kommun samt se fler platser >>
Man kan prenumerar på information om dessa datum hos Nacka kommun.