Informationsmöte 24 februari | Fönsterrenovering

08 februari 2022

Styrelsen har beslutat att genomföra en omfattande fönsterrenovering på båda våra gårdar under 2022.

Fasteko har fått i uppdrag att agera beställarens ombud under denna process, vilket innebär att Fasteko kommer projektleda, leda byggmöten och besiktiga arbetet under hela entreprenadtiden.

Välkommen på informationsmöte!
Dag: torsdagen den 24/2
Tid: kl. 18:00 – 19:30
Plats: gårdslokalen, gård 3

Anmälan: vänligen fyll i anmälan så vi vet hur många som planerar delta >>

Läs gärna det bifogade informationsbladet!