Träden i allen vid vändplanen

08 oktober 2022 Träden tas ner under hösten

Träden i allen vid vändplanen (mot gård 3) kommer tas ner under hösten. De har varit i dåligt skick länge och styrelsen  har fattat beslut att de ska tas ner. Vår entreprenör kommer göra det under hösten när tillfälle finns.

Styrelsen ser över hur platsen kan nyttjas till något trevligt och kommer under hösten/vintern se till att platsen inte blir en parkeringsyta för bilar.