Mindre avgiftshöjning januari 2020, första på tio år

03 maj 2019 Toppsockret höjer avgiften med 5 % from 1 januari 2020, för första gången på ett decennium. Även hyror för parkeringar och förråd höjs from 1 oktober detta år. Höjningarna ska täcka höjningar av taxor, flera kommande projekt samt snabbare amorteringstakt.

Årsavgifterna för lägenheterna höjs from 1 januari 2020 med 5 %, vilket blir den första höjningen sedan januari 2011. Avgifterna höjs för att täcka upp decenniets kostnadsökningar för olika taxor, kommande projekt samt för att öka amorteringstakten.  Efter höjningen kommer genomsnittsavgiften att ligga på 578 kr/m2, vilket innebär att Brf Toppsockret fortfarande kommer att tillhöra den tredjedelen med lägst årsavgift i vårt område Älvsjö/Farsta/Vantör (källa: allabrf.se).

En höjning sker även för hyra av parkeringsplatser, garage, souterrängförråd och cykelförråd, från 1 oktober 2019. Parkeringsplatser med och utan el samt garage höjs med 100 kr per månad, souterrängförråd med 50 kr per månad och cykelförråd med 100 kr per år. Ny månadshyra blir 250 kr för parkering utan el, 350 kr med el, 450 kr i garage för MC, 300 kr för souterrängförråd samt 600 kr i årshyra för cykelförråd. I samband med denna översyn så införs en årlig hyreshöjning med 2,5 % from 1 september 2020.