Toppsockret tar fram egen logotype

30 oktober 2023 Egen logotype förstärker föreningens kommunikation och identitet, vid sidan av tillhörigheten till HSB-familjen.
Toppsockret logotype
Föreningen har skapat en ny, egen logotype, som kommer användas i all kommunikation. Ett stort tack till vår medlem Johanna Zacho Sörensen, som har formgivit denna åt oss! Johanna jobbar till vardags som Art Director och grafisk designer i en internationell organisation, och det finns därför professionella tankar bakom logotypen.
Johanna förmedlar tankarna bakom logotypen som följer den röda tråden i föreningens slogan, "Vår förening är trygg, trivsam och klimatsmart vilket här visualiseras med två löv i form av ett hjärta."
Brf Toppsockret är en klimatsmart förening, som prioriterar investeringar som sänker förbrukningen av el, värme och vatten, och väljer leverantörer som har sunda miljöstrategier.