Nystart på amorteringsfronten

13 mars 2023 Föreningen återgår till amorteringar av föreningslånen, efter ett par års större investeringar som till största finansierades direkt ur kassan.

Vid föregående månadsskifte amorterade föreningen 400.000 kr, på ett av lånen som skulle sättas om på en ny tremånaders period. Styrelsen ser möjligheter till fler större amorteringar under innevarande budgetår till och med augusti. Under de senaste två åren har föreningen finansierat investeringar i laddinfrastruktur och ny utomhusbelysning, vilket varit mer prioriterade att betala ur kassan före fler amorteringar. Med dessa investeringar i ryggen, kan vi nu fokusera mer avslappnat på att fortsätta amortera av lån tills stambytet kommer. 

Efter amorteringen 28 februari så uppgår lånen till 11.573.000 kr, vilket motsvarar  1.077 kr/m2 boarea. 

Brf Toppsockret är en klimatsmart förening, som prioriterar investeringar som sänker förbrukningen av el, värme och vatten, och väljer leverantörer som har sunda miljöstrategier.