Toppsockret nästan i mål med LEDifieringen

31 oktober 2023 Föreningen började tidigt med utbyte av gammal belysning till LED. Efter senaste projektet i trapphusen återstår äldre teknik i marginalen.

Toppsockret hoppade på LEDifieringståget tidigt. Första resan mot LED gick av stapeln 2014, när vi bytte all belysning i nedre stora cykelkällaren mot nya LED-armaturer med närvarostyrning. Detta följdes av byte till ljuskällor i LED i alla ursprungliga armaturer i vår långa kållargång 2015, till LED-plattor med frånvarostyrning i samband med vår totalrenovering i alla fem tvättstugor 2016, byte till LED-plattor i del av källargång som har lägenheter i soutteräng 2021, samt byte av stolparmaturinstallationen på hela fastigheten dec 2022 med astroursstyrning och tidsstyrning med Plejd. Nyhetsartiklar finns på hemsidan för vart och ett av dessa projekt om man vill veta mer detaljer. 

I det senaste moderniseringsprojektet, har vi bytt ut våra befintliga äldre trapphusarmaturer Orbis från svenskbaserade Ecolux, till likadana med LED. Vägen till valet av den smakfulla och anpassade designen av Orbis begav sig redan inför förra bytet av trapphusbelysningen 2012, då vi valde armaturen efter en större genomgång av armaturer på hela marknaden. Det var därför ett enkelt val att byta till likadan armatur men med ny teknik, även med tanke på ekonomin, då vi har sparat en hel del installationstid och oljud från borrar då man kunde återanvända samma skruvhål. De äldre Orbis hade redan närvaro- och korridorstyrning (ställbarhet att gå ner till 10% effekt alt släcka helt) i linje med de nya, så energieffektiviseringen blir inte fullt så dramatisk. De äldre hade dock cirkellysrör med 40W effekt, medan de nya i LED har 33W effekt, så man bör ändå förvänta sig en mätbar effektivisering. Bilåkandet i samband med inköp och byten av trasiga lysrör ger klimatnytta och lägre kostnader under många år framöver, då även livslängden med nya LED är uppåt fyra gånger så lång med upp till 100.000 timmar. 

Läs mer om armaturen Orbis på svenskbaserade tillverkaren Ecolux:s hemsida.    

De återstående installationer som Toppsockret har nu av gammal teknik har en marginell betydelse på elförbrukningsfronten. I den tidstypiska fasadbelysningen kommer kompaktlysrören bytas till ljuskällor i LED under våren 2024, sedan återstår gamla glödlampor i förrådsutrymmen som lyser enstaka timmar under året. Dessa byts ut i kommande renoveringsprojekt i berörda ytor. 

Brf Toppsockret är en klimatsmart förening, som prioriterar investeringar som sänker förbrukningen av el, värme och vatten, och väljer leverantörer som har sunda miljöstrategier.