Toppsockret tecknar avtal för brandskydd med Presto

21 februari 2021 Toppsockret har tecknat nytt avtal med svenska brandsäkerhetsföretaget Presto Brandsäkerhets AB. Avtalet har börjat gälla från och med detta år. Det innebär för oss att vi får en leverantör som hjälper oss säkerställa kvaliteten i alla våra brandtekniska installationer, identifierar och avhjälper risker, samt att vi digitaliserar och integrerar vårt egna SBA i samma system.

Styrelsen arbetar ständigt med förbättringar, och det gäller även brandsäkerheten så att alla boende skall känna sig trygga. Det nya avtalet innebär att vi får en leverantör som hjälper oss säkerställa kvaliteten på alla våra brandtekniska installationer, identifierar brandrisker och brister samt avhjälper dem. Presto hjälper oss även att utveckla vår egen SBA (systematiskt brandskyddsarbete – dvs brandförebyggande eget arbete). Vi har fram till idag dokumenterat och följt upp detta manuellt i Excel, vilket inte varit lika säkert som en digital hantering innebär. Med Prestos stödsystem PreVision, kan vi nu arbeta på strukturerat sätt med automatiska påminnelser för att göra kontroller med olika intervaller. Då vi gör vår SBA, går informationen direkt till Presto, som kan planera och åtgärda bristerna snabbt, och vi får ett kvitto i systemet då felet är åtgärdat. Alla våra brandtekniska installationer, såsom brandluckor, släckare, utrymningsskyltar, dörrmagneter, och brandlarmssystem, finns i PreVision. Allt finns i checklistor som bockas av i systemet, med datum och namn, så det går inte att missa någon station. Det är därför även lätt att göra överlämningar över tid, då vi byter ansvariga för brand i styrelsen.

Vid den senaste årliga översynen den 10/2, som Presto fick göra för att komma in direkt i våra installationer, var det endast behövdes små åtgärder som ett batteribyte i våra brandcentral. Allt annat såg bra ut gällande vår brandsäkerhet.

Vi tackar vår tidigare brandkonsultpartner Brand & Industriskydd, för tioårigt samarbete. 

Brf Toppsockret är en klimatsmart förening, som prioriterar investeringar som sänker förbrukningen av el, värme och vatten, och väljer leverantörer som har sunda miljöstrategier.

Om Presto, urklipp från företagets hemsida

Presto Brandsäkerhet AB är en komplett partner av säkerhetstjänster och produkter inom brandskydd med tillhörande rikstäckande service. Företaget är svenskägt och startade 1959. Vi hjälper våra kunder med att skapa ett brandskydd som lever upp till alla lagar och förordningar. Vi lyssnar noga på vilka behov just du har, hur din verksamhet ser ut och hur du vill arbeta med dessa frågor. Över 60 års erfarenhet och ett brett produktprogram innebär att kan vi lägga upp brandskyddsarbetet på rätt sätt oavsett vilken typ av verksamhet du bedriver. I Katrineholm finns huvudkontor, produktionsenhet samt centrallager. I Gnosjö finns ytterligare en produktionsenhet där våra brandposter tillverkas. För att på bästa sätt möta våra kunders behov, finns vi lokalt närvarande med kvalificerad personal i egna region- och servicekontor över hela landet.