Nya Energideklarationen tar oss ner till 46 kWh/m2

11 december 2017

Toppsockret har nu låtit utföra sin andra Energideklaration, som visar att vi har gått ner från en energianvändning på 127 kWh/m2 år 2007, till låga 46 kWh/m2, vilket placerar oss i energiklass B. Den största insatsen under den senaste 10 årsperioden mellan energideklarationerna kan tillskrivas vår nya kombinationsanläggning, med frånluftsvärmeåtervinning (FX) och bergvärme, som drar ner energianvändningen för uppvärmning och varmvatten med ca 70% på årsbasis. Våra andra insatser på bl a energiglas på innersta rutorna i alla fönster och fönsterdörrar återstår troligen att hämta hem, då vi snart har tänkt att göra en ny injustering av radiatorsystemet. 

Energidekalrationen och rapporten finns att titta på nedan. 

Brf Toppsockret är en klimatsmart förening, som prioriterar investeringar som sänker förbrukningen av el, värme och vatten, och väljer leverantörer som har sunda miljöstrategier.