Portarna öppnas för vår barnvagnsparkering inomhus

30 november 2023 Föreningen har slagit upp portarna för vårt nya låsbara barnvagnsförråd inomhus, som efterfrågats av många medlemmar under en längre tid.

Ett barnvagnsförråd har efterfrågats av medlemmarna under många år, och det har funnits mer än en idé om var detta ska ligga och hur det ska se ut. Några av de största problemen med barnvagnar i trapphusen har varit förhöjd brandrisk, likväl att barnvagnar har försvunnit under dagtid. Olika förslag har kommit fram under åren var förrådet ska ligga; i ett eller flera före detta soprum (från sopnedkast) med två klara nackdelar bla att man då skulle behöva flytta på andras vagnar för att komma åt sin och att vi då skulle bli av med uthyrbara förråd. Andra förslag har varit att ta delar av nedre cykelförråden, men detta skulle då vara långt bort för alla och sannolikt då inte användas alls.

Vår medlem och idéspruta Peter Rhodin kom på den lösning som till slut blev bäst ur alla aspekter; 1) enkel tillgänglighet, 2) tar ej uthyrbara förråd i anspråk, 3) vara tillräckligt stort och 4) vara låsbart. Peter blev även projektledaren som drev projektet i mål, i slutet av november, då vi kunde slå upp portarna för vårt nya barnvagnsförråd! Förrådet ligger i anslutning i källarstråket i utgången mot förskolan Röda tråden, och används redan flitigt av medlemmarna.

Föreningen hade bra samarbete med entreprenörerna LH-Bygg och Stolt Smide i detta lyckade projekt, och kan lämna goda referenser för båda. LH-Bygg gjorde håltagningen i betong för den nya placeringen av dörren, murade igen det gamla dörrhålet och återställde till sist ytskiktet. Stolt Smide tillverkade och monterade den vikbara väggen med färgade lamellglas.  

Brf Toppsockret är en klimatsmart förening, som prioriterar investeringar som sänker förbrukningen av el, värme och vatten, och väljer leverantörer som har sunda miljöstrategier.