Distriktsmöte för brf i Åkersberga och Vallentuna 23/4

16 april 2014 HSB Stockholm distrikt Nordost bjuder in dig som styrelsemedlem i HSB brf till ett dialogmöte med distriktsstyrelsen onsdagen den 23 april.

Distrikten skall vara ett stöd till er i styrelserna så ta chansen att påverka HSBs distriktsverksamhet.

Onsdag 23 april, kl 18.30-20.00 (enklare förtäring serveras under mötet)
Plats: HSB brf Städet 2 , föreningslokalen på Hackstavägen 16C i Åkersberga

Anmäl dig senast den 23 april.

Väl mött!

Distriktsstyrelsen